Winter im Tiergarten bei den Panda-Bären

Wintertag im Tiergarten (2) Wintertag im Tiergarten (3) Wintertag im Tiergarten (1) Wintertag im Tiergarten (4)
Wintertag im Tiergarten (5) Wintertag im Tiergarten (6) Wintertag im Tiergarten (10) Wintertag im Tiergarten (11)
Wintertag im Tiergarten (12) Wintertag im Tiergarten (9) Wintertag im Tiergarten (13) Wintertag im Tiergarten (7)
Wintertag im Tiergarten (8) Wintertag im Tiergarten (14)